27. en film som är kortare än 10 minuter..

Film: Two & Two
Drama från 2011 på 8 minuter.
 
 
"En lärare påstår för sina elever att 2 + 2= 5. När eleverna motsätter sig straffas de där efter."
...
Tänkvärd kortfilm!

'

Kommentera här: