.

Stå för det du säger!

Hålla fast vid i dina beslut!


'

Kommentera här: